door technische problemen met de kerksite ziet de website er momenteel anders uit dan u gewend bent

Newsflash

Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com
Home
Stille tijd

"onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren". Hand. 17 : 11b.


We hebben het allemaal erg druk in deze tijd. 's Morgens snel naar school, naar het werk of naar andere activiteiten. En na het werk of de school is er wel weer iets te doen. Op zich is dat wel een gezond teken. Maar in de Bijbel staat : Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Dat moet dus nummer één staan in je levensprogramma. Na Pinksteren zien je een geweldige groei van de gemeente en ook verdieping van het geloof. Maar dat gaat niet zomaar. Je ziet en leest van een biddende gemeente, die bezig is met het woord van de levende God. En dan gebeuren er ook wonderen van geloof en bekering. De tekst die hier boven staat viel me op. Deze tekst kan voor ons een aansporing zijn om de komende winter ook actief te zijn in het Bijbelonderzoek met elkaar. En het valt me op hoe serieus de gemeente van Berea omgaat met het woord van God. Dat was het manna voor hun ziel. Onderzoekende dagelijks de Schriften of deze dingen alzo waren.

Gebrek aan tijd en concentratie kunnen belangrijke belemmeringen zijn bij het bijbellezen. We leven immers in een tijd die veel van ons vraagt aan concentratie en tijd. Bovendien komt er ontzettend veel op ons af en ons hoofd kan vol zijn van alles wat we horen en zien. Maar om tot geloof te komen en te groeien in het geloof is nodig dat we de juiste luisterhouding hebben. Zoals de schare zit aan Jezus voeten, zoals de discipelen luisteren naar Zijn stem. Het zijn niet zomaar verhalen die wij horen en het zijn niet zomaar geboden die ons worden voorgehouden. Het is de Heere God die ons door middel van de Bijbel vertelt over Zichzelf en Zijn plan met ons leven.

In Berea zien we een mooi voorbeeld van hoe we met de Bijbel moeten omgaan. Onderzoekende dagelijks de Schriften of deze dingen alzo waren. Berea. Soms kom je in het land een verenigingsgebouw tegen met de naam "Berea". Bij de naamgeving besefte men wel degelijk: het gaat erom in ons persoonlijk leven dat we stille tijd nemen, of in verenigingsverband of persoonlijk. Niemand van ons kan dat missen. Bijbellezen en gebed. Heel zinvol. Het woord van Paulus was er in goede aarde gevallen. In tegenstelling tot Thessalonica waar velen zich ergerden aan het woord van God en zelfs een soort oproer veroorzaakten om Paulus de stad uit te werken. Daar werd het woord van God als het ware overschreeuwd door een deel van de bevolking. In Berea, echter, valt het woord in goede aarde.

Ze horen het Woord en doen er wat mee. Ze gaan onderzoeken of dat wat Paulus zegt over Jezus in de Schriften is voorzegd. Mooi is dat. Ze nemen het woord niet klakkeloos aan, maar gaan zorgvuldig naspeuren of het inderdaad zo is. Of de traditie klopt met de actuele prediking van Paulus over Jezus, over Zijn lijden, sterven en opstanding. Dat is goed. Dat mag. Ook nu. Speur maar na of het zo is wat er verkondigd wordt. Graaf maar in het Woord om schatten op te delven. Als het Woord in goede aarde valt, dan werkt het iets uit in je leven. Het gaat vrucht dragen door de Heilige Geest.

Er staat ook "dagelijks" in deze tekst. Dat betekent een soort natuurlijk patroon. Dat hebben wij ook nodig. In onze stille tijd, in het lezen van de Bijbel, de kapstok van de verborgen omgang met God. De regelmaat van de bijbelstudie. Om te zien of deze dingen ook in uw, jouw leven aanwezig zijn. Om te ontdekken dat Jezus ook voor u, voor jou aan het kruis is gestorven en is opgestaan tot eeuwig leven. Dan zullen de vruchten van de Geest ook rijpen in je hart zoals liefde, blijdschap, geloof, goedheid.


Nunspeet. Ds. J. den Dikken.

 
< Vorige   Volgende >

Activiteitenagenda

Hier vindt u een overzicht van de kerkelijke activiteiten