door technische problemen met de kerksite ziet de website er momenteel anders uit dan u gewend bent

Newsflash

Home arrow Activiteitenoverzicht 2013 - 2014
Activiteitenoverzicht 2013 - 2014Opgave
Activiteitenoverzicht 2013 - 2014

Overzicht

1. Huisbijbelkringen
2. Maandagavond kring met Ds. Dekker
3. Contactmiddagen Vredeskerk
4. Contactmiddagen Dorpskerk
5. Gebedskring Vredeskerk
6. Gebedsgroep Dorpskerk
7. Leeskring (christelijke literatuur)
8. Regenboogkring
9. Vervolg 'Zingend bouwen'
10. Israël en Palestina - ontmoetingen aan beide kanten van de muur
11. Lutherse inbreng in de PKN?
12. Dietrich Bonhoeffer. Getuige en martelaar
13. Van Pesach naar Pasen
14. Joods museum Sjoel in Elburg
15. Schilderen rondom Pinksteren
16. Met de boswachter op pad
17. Kuriakè Singers
18. Mountainbikegroep "Het Smalle Pad"
19. Mannenontbijt
20. Mannen- en vrouwenverenigingen
21. Theologische Vorming voor Gemeenteleden

Opgaveformulier →

1. Huisbijbelkringen


Datum:     na de start van het seizoen, medio september
Plaats:     per kring verschillend

Coördinatie:     Tineke Pols (038)376 43 62
    Jolanda van Ee (038) 375 87 87
Aanmelding:      Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Een huisbijbelkring bestaat uit zo'n acht tot tien personen, die eens per twee, drie of vier weken samen komen, meestal bij een van de leden thuis.
Het doel is om samen de Bijbel te bestuderen en om een plek binnen de gemeente te hebben voor ontmoeting en gesprek. Per kring worden eigen accenten gelegd; de ene kring is meer gericht op studie, terwijl een andere kring veel meer belang hecht aan een open gesprek. In onderling overleg wordt per jaar een thema of een Bijbelboek gekozen. Naast de al bestaande huisbijbelkringen kan iedereen zich opgeven voor nieuwe kringen via het bovenstaande telefoonnummer of mailadres.  
>

↑ Terug naar top van de pagina

 

2. Maandagavond kring met Ds. Dekker


Datum:         Maandag 7 oktober 2013 (eerste avond)
Plaats:         Vredeskerk
Tijd:         19.45 uur inloop 19.30 met koffie    

Aanmelding:     Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

De Profeten. Geroepen tot getuigen.
 
In Gouda is drie jaar geleden een mooi initiatief van start gegaan. In de Sint- Jan aldaar komen jaarlijks duizenden mensen de beroemde Goudse glazen bekijken. Die gaan voor het grootste deel over Bijbelse geschiedenissen.  Zo komen heel veel mensen in contact met de bijbel. Maar wat staat er eigenlijk in die bijbel? Wat is de betekenis van die oude verhalen en lang vervlogen profetieën?
 
De stichting Goudse Sint-Jan besloot  gedurende een vijftal jaren bijbeluitleg avonden te organiseren, waarbij het grootste deel van de bijbel aan de orde komt op een diepgaande en toch eenvoudige manier. De lezingen op deze avonden gehouden, worden tevens in boekvorm uitgegeven.
Vorig jaar besprak ik in de Vredeskerk met een kleine groep gemeenteleden het eerste deel over de thora, de vijf boeken van Mozes. Dit jaar wil ik graag het tweede deel bespreken, dat gaat over de profeten. Hier horen overigens ook de boeken Jozua, Richteren en Koningen bij. Waarom? Dat is al een verhaal op zich.  Allemaal heel boeiend, zowel voor mensen die al jaren naar de kerk gaan, maar de Bijbel soms nog maar slecht kennen als ook voor mensen die nog maar kort  geleden tot geloof gekomen zijn. Zelfs voor zoekers, die zich afvragen wat ze precies met de bijbel moeten, is het boeiend.
Graag zou ik de kring open stellen voor alle soorten mensen die maar enige belangstelling hebben. Daar kunt u aan meewerken door zelf te komen en iemand anders mee te nemen. Die hoeft dus niet perse heel kerkelijk of Bijbelvast te zijn.
Het boekje heet: De profeten. Geroepen tot getuigen. Scribenten o.a. W.Dekker, H.Vreekamp, A.J.Zoutendijk.  Serie: Vragen naar het woord, deel 2. Uitg. Gouds leerhuis. Het is te bestellen via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken Ook bij boekhandel R.Smit, Gouda, Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken tel. 0182-516613.
 De data zijn als volgt:
In 2013     7 oktober; 11 november en 9 december
In 2014    13 januari; 17 februari en 17 maart

↑ Terug naar top van de pagina

3. Contactmiddagen Vredeskerk


Datum:         Dinsdagmiddag 15 oktober 2013
Plaats:         Vredeskerk
Tijd:         14.30 uur

Aanmelding:     Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Ook dit seizoen komen we weer regelmatig bij elkaar.  Aan het begin van de middag willen we een korte overdenking of Bijbelstudie te houden door de eigen predikant of een pastorale hulp. Daarna een ruime pauze waarin we elkaar kunnen ontmoeten. En dan nog iets na de pauze. Bijvoorbeeld een spreker, dia’s, een film, samen zingen, iets creatiefs, etc. Hoe het programma er precies uit komt te zien dat ziet u het komende seizoen wel.
Hierbij alvast de geplande data:

In 2013     15 oktober; 19 november en de Kerstviering op 17 december
In 2014    28 januari; 4 maart en de Paasviering op 8 april
 
↑ Terug naar top van de pagina

4. Contactmiddagen Dorpskerk


Datum:         Dinsdagmiddag 10 september 2013
Plaats:         de Schakel
Tijd:         14.00 uur

Aanmelding:     Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

In het komende winterseizoen hopen we één keer per maand op dinsdagmiddag weer samen te komen. Voor deze middagen nodigen we onze oudere gemeenteleden uit, maar ook jongeren die behoefte hebben aan contacten, u mag samen komen, maar ook een ieder die alleen is. Kortom : kom gerust als u graag anderen ontmoet en een stukje ontspanning zoekt. De middagen beginnen we met een meditatie, na de pauze is er een ontspannend gedeelte met een gastspreker. We starten het seizoen altijd met ons reisje en dat staat voor dit nieuwe seizoen gepland op dinsdagmiddag 10 september a.s. Het reisje sluiten we af met een maaltijd bij het Trefpunt. Ook de Kerstmiddag in december besluiten we met een gezamenlijke maaltijd, evenals de middag in februari met het traditionele stamppottenbuffet. En ook ter afsluiting van de Paasmiddag eten we met elkaar.
Een ieder is van harte welkom. Graag ontmoeten we ook dit seizoen mensen die nog niet eerder kwamen en natuurlijk rekenen we ook op onze oude vertrouwde deelnemers.

De data voor de middagen die u vast kunt opschrijven zijn:
In 2013     10 september (reisje), 8 oktober, 12 november,
    10 december (Kerstmiddag)
In 2013    14 januari, 11 februari (Stamppottenbuffet), 18 maart,
    15 april (Paasmiddag)
 
↑ Terug naar top van de pagina

5. Gebedskring Vredeskerk


Plaats:     Vredeskerk
Tijd:     afwisselend woensdag en donderdagavond
    van 19.00 – 19.45 (zie vermelding in de kerkbode)

Coördinatie:     woensdagavond: mevr. J. Katgert (038) 376 2288
    donderdagavond: mevr. R. Broekhuis (038) 376 4252
Aanmelding:     Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Als gebedskringen komen wij één keer per week samen.
We beginnen met zingen en lezen een gedeelte uit de bijbel. Dan danken wij de Here voor zoveel wat wij  ontvangen. Verder brengen wij veel mensen bij de Here.
Wie bidden wil kan dat doen, wie liever luister is ook goed.
Zo hebben wij een goed uur met en voor elkaar.

↑ Terug naar top van de pagina

6. Gebedsgroep Dorpskerk


Plaats:     Dorpskerk
Tijd:     iedere 2e dinsdag en iedere 4e donderdag van de maand van 19:00 tot 20:00 uur. (zie kerkbode)

Coördinatie:     Bertina Altelaar (038) 8457557 en
    Allard Overweg 06 38320070
Aanmelding:     Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

"En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden." (Hand 2:47)
We willen graag met elkaar God ontmoeten in het gezamenlijk gebed.  We willen samen God danken, loven en prijzen om Wie Hij voor ons is.  Verder willen we de noden van de gemeente bij Hem neer te leggen. Denk hierbij concreet aan de vele zieken, de eenzamen, de ouderen, de rouwdragenden,  de jeugd, kerkenraad, predikanten, enzovoort.
We kunnen ons voorstellen dat iemand het moeilijk vindt om hardop mee te
bidden. We hopen dat dit geen belemmering hoeft te  zijn. "Stille bidders"
zijn net zo belangrijk.

We willen u en jou bij deze allemaal van harte uitnodigen.
 
↑ Terug naar top van de pagina

7. Leeskring (christelijke literatuur)


Datum:    maandag 23 september 19.30 uur
Plaats:    Wezep, Noordsingel 210 bij Matje van der Grift

Coördinatie:     Wijmie Dekker, (0525) 621074
Annette Fikse, (038) 7370119  of: 06 13893830
Aanmelding:     Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Sinds 2009 zijn wij gestart met een leeskring vanuit de Dorpskerk, Vredeskerk, Hoeksteen en de Pauluskerk.  De groep bestaat nu uit zeven volwassenen die samenkomen om te praten, te discussiëren en na te denken over de gelezen boeken. Een veel gehoorde reactie is: “ Ik zou dit boek niet gauw zelf uitgekozen hebben, maar ik ben blij dat ik het gelezen heb”.
Er worden vier boeken gelezen, die wij gezamenlijk uitzoeken,  van september tot april.
De ontmoetingen zijn bij de deelnemers thuis en vinden plaats op de maandagavond. De eerstvolgende leeskring wordt gehouden op
23 september 2013 vanaf 19.30 uur bij Matje van der Grift, Noordsingel 210 te Wezep.
Het boek dat we dan bespreken is van Rose Vincent: “De zon en het rad.”
En is een korte geschiedenis over de Franse Hugenoten
Er zijn nog plaatsen open. Heb je belangstelling? Geef je op bij  Wijmie Dekker ( 0525 - 62 10 74) contactpersoon namens de Vredeskerk en/of bij Annette Fikse (038 - 737 01 19) contactpersoon van de Pauluskerk
 
 
↑ Terug naar top van de pagina

8. Regenboogkring


Plaats:        De Hoeksteen, Hattemerbroek
Tijd:        aanvang 9.20 uur.

Coördinatie:     Afina van Holten (038) 376 1341
Aanmelding:     Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Data                     Spreker                   Onderwerp
9 oktober           Dhr. Heuver           Inleiding/filmpje Hezenberg

13 november    Jannet Smelt        Laat je niet overwinnen door....?

10 december    Kerstviering          Geboorte Jezus

15 januari           Alide Snitselaar    Wat ben ik waard?
    (De Herberg-Oosterbeek)          Zelfvertrouwen en zelfverloochening

12 februari         Ds. H Veldhuizen  Doel en zin van je leven
                              (Christa Rosier )

19 maart            Hennie Mijnheer   Kruisweg statiën

Ben je vrouw en op zoek naar verdieping en toerusting dan is deze kring misschien iets voor jou. Als vrouwen komen we samen om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen vanuit de Bijbel. Elke maand komen we één morgen samen in De Hoeksteen. We beginnen met het zingen van een aantal liederen uit de bundel Op Toonhoogte. Alle keren is er een spreker aanwezig die een inleiding houdt over een (Bijbels) onderwerp. Na de inleiding gaan we met elkaar het thema verder uit diepen n.a.v. stellingen of vragen.
Er is vaste oppas aanwezig in een geschikte ruimte voor kinderen. Inloop met koffie/thee vanaf 9.00 uur. We starten om 9.20 uur en eindigen om 11.15 uur. Iedereen is van harte welkom ook belangstellenden die nog niet eerder zijn geweest. Kom gerust vrijblijvend een keer kijken.

 
↑ Terug naar top van de pagina

9. Vervolg ‘Zingend bouwen’  


Plaats:    Vredeskerk
Tijd:    19.45 uur inloop 19.30 met koffie
Coördinatie:     Egbert van den Hoek   Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Aanmelding:         Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Afgelopen seizoen hebben we 4 avonden met elkaar gezongen, gelezen en gebeden. Het ging over ons Verlangen, wat we mogen Verwachten, het Kruis en lijden en de Heilige Geest. Het waren goede avonden met een opkomst van verschillende jongeren en ouderen uit de gemeente.
We zijn nog niet uitgebouwd en daarom willen we graag met u en jou verder bouwen. In het nieuwe seizoen komen we opnieuw bij elkaar. Het thema wordt: Heilige Geest. We gaan hiervoor een spreker uitnodigen. Deze spreker zal aansluiten bij het thema en wij zorgen voor de liederen met de muziek. De spreker is op het moment van schrijven nog niet definitief maar u hoort hier van. De avonden worden in de Vredeskerk gehouden. Dus houdt u en jij de nieuwsbrief goed in de gaten.

 
↑ Terug naar top van de pagina

10. Israël en Palestina – ontmoetingen aan beide kanten van de muur


Inleider:    leden van de groep Holy Switch
Datum:     10 december 2013
Plaats:    Vredeskerk
Tijd:    19.45 uur inloop 19.30 met koffie

Coördinatie:     Tia Deij  (038) 376 2137
Aanmelding: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Afgelopen meivakantie zijn 11 jongeren met de organisatie Togetthere op reis geweest naar Israël en de Palestijnse gebieden in het kader van het project Holy Switch. Deze bijzondere reis stond in het teken van ‘ontmoeting’ en tijdens onze reis hebben wij dan ook verschillende ontmoetingen gehad met mensen van beide kanten van ‘de muur’. Wij zijn in gesprek gegaan met zowel Israëli als Palestijnen, om zodoende het menselijke gezicht achter het conflict Israël – Palestijnse gebieden te leren kennen en om te zien hoe dit conflict het dagelijks leven van de mensen in deze regio beïnvloed. Nu wij weer terug in Nederland zijn, willen wij onze ervaringen en de verhalen van de mensen die wij daar hebben ontmoet delen met de mensen hier. Op 10 december is er een avond die in het teken staat van onze Holy Switchreis. Wij zullen vertellen over onze reis en onze ervaringen, maar daarnaast willen wij u ook uitnodigen om met ons in gesprek te gaan over Israël, de Palestijnse gebieden en de mensen die daar leven. We zien er naar uit u te ontmoeten tijdens deze avond over het Holy Switchreis! Voor meer informatie over het project Holy Switch en een aantal reisverslagen verwijzen wij u naar de website www.holyswitch.nl .

 
↑ Terug naar top van de pagina

11. Lutherse inbreng in de PKN?


Inleider:    Klaas Zwanepol
Datum:     woensdag 13 november 2013
Plaats:    Vredeskerk
Tijd:    19.45 uur inloop 19.30 met koffie

Coördinatie:     Tia Deij  (038) 376 2137
Aanmelding: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Rond Hervormingsdag is het niet alleen goed om terug te kijken op de oorsprong van de Reformatie, maar ook om vooruit te kijken naar de toekomst van het protestantisme in het algemeen en van de Protestantse Kerk in Nederland in het bijzonder.
De lutheranen vertegenwoordigen de oudste stroming van de zestiende-eeuwse Hervormingsbeweging. Zijn ze ook een gids voor de toekomst van het huidig protestantisme? Wat betekent het samengaan van de calvinistische en lutherse traditie in de PKN?

In een met powerpoint ondersteunde lezing van prof. dr. Klaas Zwanepol, em. hoogleraar lutherana in Amsterdam en Utrecht, wordt nader op deze vragen ingegaan.
-    Eerst wordt iets over het ontstaan en de geschiedenis van het lutheranisme in Nederland verteld.
-    Vervolgens komt de vraag aan bod hoe men zich hier ten opzichte van Luther, maar ook tegenover andere protestantse stromingen heeft ontwikkeld.
-    Tenslotte willen we er met elkaar over nadenken en discussiëren wat de lutherse traditie voor het Nederlands protestantisme zou kunnen betekenen en wat calvinisten en lutheranen van elkaar zouden kunnen leren

 
↑ Terug naar top van de pagina

12. Dietrich Bonhoeffer. Getuige en martelaar


Inleider:    Ds. W. Dekker
Datum:     donderdag 6 en 13 februari 2014
Plaats:    Pauluskerk
Tijd:    19.45 uur inloop 19.30 met koffie

Coördinatie:     Tia Deij  (038) 376 2137
Aanmelding: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Voor de meesten die dit lezen zal Dietrich Bonhoeffer geen onbekende zijn. Hij werd geboren in 1906 en in 1945 kort voor de nederlaag van Hitler's rijk door het naziregime opgehangen.  Hij liet behalve geloof en dapperheid ook als erfenis een omvangrijk oeuvre na. In de eerste jaren na de oorlog was er niet zoveel belangstelling voor zijn werk. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw werd hij vooral gelezen in vooruitstrevende kerkelijke kringen. Zij zagen hem als voorloper van moderne theologie, waarin de mondigheid van de mens helemaal serieus werd genomen. De laatste jaren wordt hij echter steeds meer gelezen in evangelische en reformatorische kringen. Dat geldt zowel Nederland als daarbuiten. Zo verscheen in Amerika bijvoorbeeld een boek van Eric Metaxas over Bonhoeffer, dat in het Nederlands  vertaald is  en uitgegeven bij de orthodoxe uitgeverij  Groen in Heerenveen. Het is een dikke pil, maar zeer goed leesbaar. Het belicht bijzonder de verandering, die Bonhoeffer in Amerika doormaakte.
Enkele jaren geleden heb ik ook eens iets over Bonhoeffer verteld in het programma Vorming en Toerusting van de Pauluskerk en de Vredeskerk. Voor degenen die daar toen waren wordt het een mooi vervolg. Voor anderen kan het prima een eerste kennismaking zijn. In twee avonden wil ik ingaan op enkele nieuwe publicaties van en over Bonhoeffer. Waarom spreekt hij zowel moderne als meer behoudende christenen aan? Wat was het geheim van zijn leven en zijn theologie? Bezinning op deze vragen geeft verdieping aan ons eigen geloof, wie we ook zijn.

 
↑ Terug naar top van de pagina

13. Van Pesach naar Pasen


Inleider:    Drs. Jacob Keegstra
Datum:     woensdag 19 maart 2014    
Plaats:    Vredeskerk
Tijd:    19.45 uur inloop 19.30 met koffie

Coördinatie:     Helma van der Weerd (038) 375 9575
Aanmelding: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

We willen kijken hoe de Joden dit Pesachfeest vieren. Wat kan de Kerk daaruit leren voor het Paasfeest? En, hoe heeft Jezus dit feest gevierd en ingevuld?
Heeft het Paasfeest nog een invulling voor de toekomst?
Over al deze vragen wil drs. Jacob Keegstra ons graag uitleg geven. Komt U ook naar deze studieavond en leert U  hoe God de feesten heeft gegeven om geestelijke lessen aan ons door te geven.

Jacob Keegstra is ingenieur Weg- en Waterbouw, afgestudeerd filosoof, econoom en theoloog. Hij geeft Bijbelstudies over de eenheid van de Schrift, de joodse wortels van het Christendom en over de profetische betekenis van de feesten. Sinds 1999 is Jacob Keegstra voorzitter van de Nederlandse afdeling van de Internationale Christian Embassy Jeruzalem.
 
↑ Terug naar top van de pagina

14. Joods museum Sjoel in Elburg


Datum:     zaterdag 28 september of 5 oktober 2013    
Plaats:    Elburg
Tijd:    11.00 uur

Coördinatie:     Tia Deij  (038) 376 2137
Aanmelding: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Rond Israëlzondag willen we in groepsverband een bezoek brengen aan de Sjoel in Elburg, gevestigd in de voormalige monumentale synagoge aan de Graaf Hendriksteeg 2.
De Sjoel is een verhalenmuseum over de geschiedenis van Joden in de provincie. Verhalen over het dagelijks leven van 12 Joodse families die vanaf 1700 in Elburg hebben gewoond. Hoe leefden de Joodse en niet Joodse Elburgers naast en met elkaar?
De entreeprijs is 5 euro per persoon. De totale bezichtiging duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur. Er zijn ook audiovisuele presentaties en filmpjes te bekijken. Bij de uitgang zijn er kaarten te koop.
Datumvoorstel: zaterdag 28 september of
 5 oktober. (datum in overleg, opgave verplicht)  
Om 11.00 aanvang van het museumbezoek.
 
↑ Terug naar top van de pagina

15. Schilderen rondom Pinksteren     


Plaats:    Vredeskerk
Tijd:    19.30 uur
Datum:    zaterdag 10 mei (17 mei reserve voor uitloop)

Coördinatie:     Hennie Mijnheer   tel: (038) 3763412
Aanmelding:     Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

In 2012 hebben we met een groep schilderijen gemaakt over de lijdensweg van de Here Jezus, de kruisstatien.
In de lijdenstijd hebben deze schilderijen in de Vredeskerk gehangen.
 
Het lijkt me een leuk idee om volgend jaar, in 2014, weer te gaan schilderen, en dan nu als onderwerp Pinksteren.
Een mooi onderwerp, ik zal dan voor wat voorbeelden zorgen, maar je mag natuurlijk ook iets maken naar eigen idee.
 
Voor de zekerheid zijn er 2 zaterdagen gepland: zaterdag 10 mei en zaterdag 17 mei (als reserve voor wie dat wil).
De schilderijen kunnen dan in de Pinksterperiode in de Vredeskerk hangen.
 
Voor schildersdoeken en verf (als je dat laatste zelf niet zou hebben) wordt gezorgd. Hierdoor zijn de kosten 10,- euro per persoon.
 
 
↑ Terug naar top van de pagina

16. Met de boswachter op ……


Datum:     12 of 26 oktober 2013
Plaats:     verzamelen voor de Vredeskerk
Tijd:     14.00 uur
Datum:         3 of 10 mei  2014
Plaats:     verzamelen voor Vredeskerk
Tijd:     08.00 uur

Coördinatie:     Helma van der Weerd (038)375 9575
Aanmelding:     Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Met de boswachter op zoek naar het huisje van kabouter Spillebeen.
Samen met ‘onze’ boswachter Egbert van Wijhe willen we in het Roggebotse bos gaan kijken naar de mooiste paddenstoelen.
Na de excursie is er nog warme soep met een broodje. We vertrekken om 14.00 uur vanaf de Vredeskerk en hopen daar rond 17.30 uur terug te zijn.

Met de boswachter op zoek naar de mooiste moeras-  en  zangvogels
In het voorjaar is er weer een activiteit voor vroege vogels. In het Roggebotse bos wonen weer andere moeras- en zangvogels als rondom Wezep en ‘onze’ boswachter Egbert gaat ons de verschillen leren. Lekker wandelen in de vroege morgen samen met andere vroege vogels.
We starten dit jaar om 8.00 uur vanaf de Vredeskerk (met de auto). Een ontbijt is in de activiteit opgenomen. Rond 11.00 uur hopen we weer terug te zijn.

 
↑ Terug naar top van de pagina

17. Kuriakè Singers


Data:    elke woensdagavond
Plaats:     Vredeskerk
Tijd:    20.00 tot 22.00 uur
Dirigent:     Gerrit Koele
Coördinatie:     Henrike Damen  (038) 844 2709
     Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Wij zijn de Kuriakè Singers uit Wezep en hebben op dit moment ongeveer 30 enthousiaste leden. Gerrit Koele is onze dirigent en tevens pianist.
Ons repertoire bestaat veelal uit Nederlandstalige liederen en bekende liederen uit de opwekkingsbundel. Ook hebben wij enkele Engelstalige nummers in ons repertoire. Wij verzorgen optredens in kerken en bejaardencentra en organiseren af en toe een zangavond of concert. Zoals u kunt lezen zijn wij een actief koor met als belangrijkste doel het zingen tot eer van God en zo Zijn liefde te verspreiden!
Wil jij ook bij ons komen zingen? Je bent dan van harte welkom op onze repetitieavond in de Vredeskerk op woensdagavond van  20.00 – 22.00 uur. Kijk ook eens op onze site www.kuriake-singers.nl

↑ Terug naar top van de pagina

18. Mountainbikegroep “Het Smalle Pad”


Datum:     31 december 2014, juni 2014 en zo nu en dan
Coördinatie:     Henk van Bergeijk (038) 376 5026       Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
Aanmelding:     Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Met een groepje gemeenteleden fietsen we geregeld door de bossen en over de heide, omdat samen fietsen leuker is dan alleen. We nemen ook deel aan georganiseerde mountainbiketoertochten in de omgeving van Wezep-Hattemerbroek. Bijvoorbeeld aan de herfsttoertocht (5 oktober) en de oudejaarstocht op 31 december. Maar er zijn ook tochten in Heerde en Nunspeet en daar gaat ook vaak een deel naar toe.
Eenmaal per jaar trekken we er wat verder op uit tijdens een meerdaagse fietstocht. Op een vrijdag en zaterdag (met overnachting) in juni gaat de MTB-groep op pad ergens in Nederland. Gezelligheid en ontmoeting staan hierbij voorop. Om de conditie op peil te houden pakken we ook regelmatig op zaterdagmorgen de mountainbike om over smalle bos- en heidepaden de omgeving te verkennen en te genieten van de door God geschapen natuur.
Zin om (eens) mee te fietsen?
Neem dan contact op met Henk van Bergeijk (038) 376 5026 en Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

↑ Terug naar top van de pagina

19. Mannenontbijt


Datum:     eens per 6 weken op zaterdagmorgen
Tijd:     7.00-8.30 uur
Coördinatie:     Gijs van den Brink (038) 375 8979   
     Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
Aanmelding:     Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

In onze gemeente zijn twee groepen mannen die samen ontbijten. Ze doen dat eens in 6 weken op zaterdagmorgen. Rond de klok van 7.00 uur verzamelen ze bij het huis van 1 van de groep. De bijeenkomst wordt begonnen met gebed. Daarna begint de maaltijd. Onder het genot van een bolletje, een beschuitje en een eitje worden gesprekken gevoerd over dagelijkse dingen. Na ruim een half uur gaat de Bijbel open. Een van de mannen heeft een gedeelte voorbereid. We lezen uit Gods Woord en er wordt een korte inleiding gehouden. We wisselen onze gedachten met elkaar. Aan het einde van de ontmoeting, maar af en toe ook wel aan het begin gaan we samen zingen. Meestal onder begeleiding van een gitaar en soms ook een accordeon. Psalmen, gezangen en geestelijke liederen komen aan bod. Wanneer het 8.30 uur is maken we een afspraak voor de volgende keer en nemen afscheid.  

Heb jij belangstelling en wil je een keer een mannenontbijt meemaken? Dat kan! Neem contact op met Gijs van den Brink.

 
↑ Terug naar top van de pagina

20. Mannen- en vrouwenverenigingen


Data:     eerste avond donderdag 19 september
Plaats:     De Schakel
Tijd:     19.30 uur

Mannenvereniging “Ad Majorem Dei Gloriam”
Coördinatie: R. de Groot  tel.: (038)3762009
         Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Een groep mannen wil eens per twee weken een gedeelte uit de Bijbel bestuderen. We bespreken gezamenlijk in ontspannen sfeer een bijbel gedeelte of onderwerp uit de bijbel. Het onderwerp wordt voorbereid en ingeleid door één van de leden of een predikant.
Dit jaar starten we met het vervolg van de bijbelstudiereeks over “Ik ben” uitspraken van de Here Jezus uit het maandblad "de Hervormde Vaan", die alle leden toegestuurd krijgen, zodat ook thuis de bijbel studie voorbereid kan worden. Er wordt veel met elkaar gesproken, maar ben je iemand die liever luistert, dan is daar ook alle ruimte voor.
Nadat het seizoen samen met de vrouwenverenigingen is geopend (19 sept) zal de eerste bijbel studieavond gehouden worden op woensdag 25 september. Daarna wordt eens in de twee weken bijeengekomen in de Schakel op de onderstaande datums.
De avonden beginnen om half 8.

De mannenvereniging heeft zich de laatste jaren mogen verheugen in een groei van het aantal leden. Nog steeds kunnen er nieuwe leden bij.
We hopen diverse "nieuwe" mannen te ontmoeten.
Wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met Reinier de Groot, 038-3762009.
De 1e avond is gezamenlijk met de vrouwenverenigingen op donderdag-avond  19 september om 19.30 uur in de Schakel.
Voor het nieuwe seizoen staan de volgende avonden gepland:
2013 :    19 september, 25 september, 9 oktober, 23 oktober, 4 november,
    20 november, 4 december, 12 december (Kerstavond), 18 december
2014 :    15 januari , 29 januari, 12 februari, 26 februari, 10 maart, 26 maart,
    9 april, 16 april (slotavond)

 
Vrouwenvereniging Lydia (avondgroep Schakel) :
Coördinatie: Mevrouw G. Altelaar tel. (038) 3762119

Wij zijn een bloeiende vereniging die in het winterseizoen (september tot en met april) eens in de twee weken op donderdagavond in de grote zaal van de Schakel bij elkaar komt. De avond begint om 19.45 uur rondom de geopende Bijbel. Alle leden ontvangen maandelijks het contactblad „De Hervormde Vrouw”. Hierin komen naast de bijbel studie, ook maatschappelijke en sociale problemen aan de orde, die we in discussiegroepjes met elkaar bespreken. Iedere verenigingsavond verzorgen we bovendien een bloemengroet en regelmatig bezoeken we zieken en ouderen uit onze gemeente. Kenmerkend voor onze vereniging is de onderlinge goede band en de gezellige sfeer. U bent dan ook van harte welkom!
De 1e avond is gezamenlijk met de mannenvereniging op donderdagavond  19 september om 19.45 uur in de Schakel.
(alle avonden beginnen om 19.45 uur in de Schakel)
Voor het nieuwe seizoen staan de volgende avonden gepland:
2013 :    19 september, 3 oktober, 17 oktober, 31 oktober, 14 november,
    28 november, 12 december (Kerstavond)
2014 :    9 januari , 23 januari, 6 februari, 20 februari, 6 maart, 20 maart,
    3 april, 17 april (slotavond)

Jonge Vrouwenvereniging Lydia (avondgroep Schakel):
Coördinatie: Mevrouw Hermina Gobius du Sart, tel. (038) 3761806

Onze kring is in 1989 opgericht voor jonge vrouwen uit de hele gemeente. De leeftijd van de leden loopt uiteen van 25 jaar tot midden 40 jaar. In het winterseizoen - van september tot en met april - komen we een keer in de twee weken rondom het Woord van God bij elkaar. We houden samen een bijbel studie en bespreken daarna enkele vragen in gespreksgroepjes. Ook hebben we aandacht voor actuele onderwerpen, die op het sociaal of opvoedkundig terrein liggen. Af en toe nodigen we een spreker uit. Zo zijn we als jonge vrouwen zinvol bezig met de geestelijke dingen. Nieuwe leden of belangstellenden zijn hartelijk welkom op woensdagavond in de Schakel. De koffie is om 19.45 uur klaar.
De 1e avond is gezamenlijk met de mannenvereniging op donderdagavond  19 september om 19.45 uur in de Schakel.
Voor het nieuwe seizoen staan de volgende avonden gepland:
2013 :    19 september, 2 oktober, 16 oktober, 30 oktober, 13 november,
    27 november, 12 december (Kerstavond)
2014 :    8 januari , 22 januari, 5 februari, 19 februari, 5 maart, 19 maart,
    2 april, 17 april (slotavond)


Vrouwenvereniging Lydia (avondgroep Vredeskerk) :
Coördinatie: Mevrouw E. van Boven  tel. (038) 3764180

Wij willen Gods Woord onderzoeken aan de hand van een bijbel studie en discussievragen. Actuele onderwerpen worden via ons bondsblad de „Hervormde Vrouw” aangereikt en toegespitst en getoetst i.v.m. de christelijke levenshouding, die juist nu in deze tijd zo belangrijk is. Met onze plaatselijke zusterverenigingen proberen we veel samen te werken, ook in het bezoeken van de zieken in eigen wijken en het meeleven in zorgelijke omstandigheden. De onderlinge band is liefdevol en we vergaderen tijdens het seizoen, dat begint in september en tot eind april loopt, een keer per twee weken op donderdag. Onze avonden beginnen om 19.45 uur en om 21.45 uur sluiten we af. We zouden ook dit seizoen graag nieuwe leden uitnodigen om met ons dit stukje gemeente-zijn te ondervinden en uit te bouwen. (alle avonden beginnen om 19.45 uur in de Vredeskerk)
Voor het nieuwe seizoen staan de volgende avonden gepland:
2013 :    19 september, 3 oktober, 17 oktober, 31 oktober, 14 november,
    28 november, 12 december (Kerstavond)
2014 :    9 januari , 23 januari, 6 februari, 20 februari, 6 maart, 20 maart,
    3 april, 17 april (slotavond)Vrouwenvereniging Lydia (ochtendbijbelkring) :

Coördinatie: Mevrouw Hermina Gobius du Sart, tel. (038) 3761806

Alle ochtenden beginnen om 9.30 uur en worden wisselend gehouden bij de
deelnemers thuis. De startmorgen zal in de kerkbode worden vermeld.

 
↑ Terug naar top van de pagina

21. Theologische Vorming voor Gemeenteleden


Data:     eerste zaterdag in september
Plaats:     Harderwijk
Cursusleider:    Ds. W.G.Hulsman tel. (038) 3855270
     Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
Tijd:     van 9.00 – 12.15 uur
Doel van de cursus:
- Vorming van de kennis van de bijbel
- Geschiedenis van kerk en zending
- Vragen met betrekking tot het belijden van de kerk
- Verwerking van persoonlijke geloofsvragen
- Bezinning en doordenking van de vragen, die in deze tijd op ons afkomen.
- Toerusting voor het vervullen van taken in de gemeente

Opzet van de cursus:
Het is een 3-jarige cursus, die op zaterdagmorgen meestal om de 14 dagen vanaf september tot juni wordt gegeven. Totaal ongeveer 20 zaterdagen. We beginnen om 9.00 uur en eindigen om 12.15 uur. Een cursusochtend bestaat uit 3 lesuren, die onderbroken worden door een korte pauze.
Iedereen, die 3 jaar aan alle activiteiten van de cursus heeft deelgenomen, ontvangt aan het einde van de cursus een certificaat. Daarna is er voor belangstellenden nog een vervolgcursus, het ‘Studium generale’. Deze cursus bestaat uit 8 zaterdagmorgens.

Studiebelasting en studiemateriaal:
Voor elk vak worden door de docenten opdrachten voor zelfstudie aan de cursisten gegeven. Dat behoeft niet gezien te worden als een absolute verplichting.
Het is de bedoeling dan de cursusleiding, dat de prijs van de noodzakelijk aan te schaffen boeken binnen redelijke perken blijft. Heel vaak zorgt de docent, dat er stencils zijn de behandelde stof.

Aanmelding, inschrijving en cursusgeld:
Iedereen is welkom, ongeacht vooropleiding, kerklidmaatschap of leeftijd. Er zijn o.a. cursisten van goed 20 jaar, maar er zijn ook AOW-genieters.
Komt U vrijblijvend de eerste kennismakingsmorgen meedoen, op de eerste zaterdag in september. Het is prettig als u zich vooraf bij de cursusleider van uw cursusplaats aanmeldt, dit kan ook via de website: www.cursutvg.nl
Het cursusgeld bedraagt voor 1 jaar € 165,-. Echtparen betalen slechts € 250,-. Dit bedrag is voor 20 morgens van elk 3 lesuren.

Vragen? Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Ds. Hulsman.

↑ Terug naar top van de pagina
 

Header vorming

http://www.hervormdwezephattemerbroek.nl/content//images/headers/header_vorming.jpg