door technische problemen met de kerksite ziet de website er momenteel anders uit dan u gewend bent

Newsflash

Home arrow Vorming
Activiteitenoverzicht 2013 - 2014Opgave
Vorming & Toerusting 2013 - 2014
Opnieuw bieden we u hierbij de gids ‘Vorming en toerusting’ aan. Nu voor de winter van 2013-2014. U treft in deze gids tal van activiteiten die u kunt bijwonen. De activiteiten zijn verschillend van karakter: van een wandeling met de boswachter tot en met bijbelstudiekringen. Wat alle activiteiten echter gemeenschappelijk hebben is dat het plaatsen zijn waar we elkaar kunnen ontmoeten. In die ontmoeting kunnen we elkaar tot een hand en voet zijn en de ontmoeting, de gemeenschap met elkaar, kunnen vieren!.

Niet alle activiteiten in deze gids worden door de werkgroep Vorming en toerusting georganiseerd. U treft ook activiteiten aan die worden georganiseerd vanuit de Dorpskerk, de Pauluskerk en de Kruiskerk. We vinden het fijn dat er op deze manier in toenemende mate kan worden samengewerkt.

Door op deze manier gemeente te zijn, zijn we dat niet alleen op zondag maar ook in de week. We hopen velen van u (opnieuw) te mogen begroeten! We hopen dan ook dat velen van u deelnemen aan één of meerdere activiteiten. Moedigt u ook anderen aan om mee te gaan? Deelnemen aan gemeentewerk is van grote betekenis voor uw geloofsleven. Aarzel daarom niet en mail ons, of vul het aanmeldformulier in op de website http://www.hervormdwezephattemerbroek.nl  of met bijgaand papieren formulieren. Heeft u nog suggesties of ideeën voor het winterwerk, op – of aanmerkingen dan kunt u deze kwijt op het websiteformulier of op de achterzijde van het aanmeldformulier of bij een van de leden van de commissie Vorming en Toerusting.

Voor de organisatie is het uiteraard altijd prettig te weten wie er komt. We roepen u dan ook op om u aan te melden voor de bijeenkomsten waarvoor u belangstelling hebt. Dat neemt overigens niet weg dat wanneer u zich niet hebt aangemeld u niet welkom zou zijn. Integendeel: ook al hebt u zich niet aangemeld, u bent en blijft van harte welkom!
 
Naast de geheugensteun van het overzicht in de kerkbode, vragen wij u vriendelijk de data ook te noteren in uw agenda. Wilt u bij verhindering afmelden? Dat in verband met de reservering van de zaal en koffie/thee. De activiteiten beginnen om kwart voor 8 met een kopje koffie of thee zodat het programma op tijd kan beginnen.
 
Een heel gezegend, leerzaam en verrijkend seizoen gewenst!

Commissie Vorming en Toerusting

Tia Deij

Fred van der Ham

Johan van Holten

Helma van der Weerd

 

Activiteiten

Header vorming

http://www.hervormdwezephattemerbroek.nl/content//images/headers/header_vorming.jpg